Remiamo įsidarbinimo paslaugų teikimas

Kas yra remiamas įsidarbinimas?


Tai yra individualizuota ir nuolatinė paramos programa skirta tiek neįgaliam jaunimui, ieškančiam darbo, tiek įmonėms/ institucijoms, norinčioms įdarbinti neįgalų jaunimą.

Ką reiškia remiamas įsidarbinimas?

Specialistas (švietimo, specialiojo švietimo, psichologijos ar kitos susijusios srities) paskirtas kiekvienam neįgaliam jaunuoliui/-ei. Specialistas ir neįgalus jaunimas programos metu dirba kartu.

Pirmas žingsnis - identifikuoti jaunų žmonių gebėjimus, interesus ir tikslus (profesinis profiliavimas).

Remiantis surinkta informacija, ieškoma darbų, kurie labiausiai atitinką jaunimo profesinius tikslus. Naudojama turima duomenų bazė, dirbama su partneriais, jaunimas palydimas į darbo muges ir kt. renginius/ susitikimus.

Jeigu reikia, specialistai padeda jaunimui vystyti ir gerinti jų darbo įgūdžius, požiūrį, elgesį ir funkcinius gebėjimus, kad šie sėkmingai pasiektų savo įdarbinimo tikslų.

Įdarbinus neįgalų jaunimą, specialistai:

  • teikia paramą jų darbovietėje (prižiūri jaunų žmonių progresą, padeda jiems mokytis naujų darbo užduočių ir suprasti įmonės organizacinę kultūrą);
  • palaiko nuolatinį ryšį su darbdaviu, kad galėtų identifikuoti problemas, pasireiškiančias integracijos proceso metu, ir jas spręsti;
  • dirba su komanda, kurių nariai yra naudos gavėjai, kad padėtų jiems efektyviai ir konstruktyviai bendrauti.

Iki LEAD projekto pabaigos, nemokamai teiksime remiamo įsidarbinimo paslaugas 165 jaunuolių, turinčių negalią (60 Rumunijoje, 45 Portugalijoje ir 60 Lietuvoje).

Norite pasinaudoti Paramos užimtumui paslaugomis? Susisiekite su mumis!


SUŽINOKITE DAUGIAU


Skip to content