Savipagalvos grupių kūrimas

Savipagalbos grupės Jaunų neįgalių žmonių šeimos nariams


Šios grupės yra skirtos plėtoti neįgalaus jaunimo šeimos narių žinias ir įgūdžius, susijusius su jų vaidmeniu teikiant karjeros planavimą ir pagalbą jų vaikų įsidarbinimo procese.

Mokymų sesijos bus skirtos neįgalaus jaunimo tėvams ir suteiks jiems informacijos apie tai, kaip jų dalyvavimas gali turėti teigiamos įtakos jaunimo pasirengimui darbui, karjeros tyrimui ir sėkmei darbovietėje. Jie įgys žinių apie efektyvias įgalinimo praktikas ir paslaugas, skirtas palaikyti lygiateisiškam dalyvavimui. Neįgalaus jaunimo šeimos galės sužinoti apie darbdavių lūkesčius, pasitelkti kasdienes veiklas namuose, kad padėtų ugdyti savo vaikų darbo įgūdžius, ir suprastų, kad jie yra partneriai padedant neįgaliam jaunimui pasirengti įsidarbinimui ir jo išsaugojimui.

Apmokyti tėvai galės sukurti neįgalaus jaunimo šeimos narių branduolį ir platinti informaciją, gautą mokymų sesijų metu, kitiems žmonėms, patekusiems į panašias situacijas, organizuodami savipagalbos grupes. Tai padidins dalyvavimą, palaikys ir skatins šeimos vaidmenį neįgalaus jaunimo įdarbinimo proceso metu. Kiekvienas naudą gaunantis partneris palengvis grupės formavimą, tačiau kiekvieną savipagalbos grupę valdys jos narys.


Skip to content