Nacionalinių tinklų kūrimas

Remiamo įsidarbinimo paslaugų teikėjų nacionaliniai tinklai


Nors remiamo įsidarbinimo palsaugų teikėjai susiduria su tais pačiais iššūkiais, dažnai trūksta jų tarpusavio bendradarbiavimo vietos ir regioniniu lygiu, o ypač nacionaliniu lygiu. Todėl LEAD projekte mes nusprendėme sukurti remiamo įsidarbinimo paslaugų teikėjų nacionalinį tinklą (LEADNET_LT) kiekvienoje naudą gaunančioje šalyje, kad pagerintume suteiktų įdarbinimo paslaugų kokybę ir įkvėptume viešąją politiką neįgalių žmonių užimtumo įtraukties srityje, dėmesį sutelkiant į neįgalų jaunimą.

LEADNET_LT apima viešus ir privačius remiamo įsidarbinimo paslaugų teikėjus ir yra skirtas savo nariams teikti bendradarbiavimo ir bendrų veiksmų sistemą nacionaliniu kiekvienos naudą gaunančios šalies lygiu neįgalių žmonių užimtumo įtraukties srityje laikantis remiamo įsidarbinimo principų ir metodologijos.

LEAD projekte mes siekiame:

  • reklamuoti remiamo įsidarbinimo paslaugas ir organizacijas, teikiančias remiamo įsidarbinimo paslaugas;
  • sukurti internetines diskusijų grupes (internetines bendruomenes), kur LEADNET_LT nariai ir kiti dalininkai galės bendrauti inicijuodami diskusijas ir/ar dalyvaudami diskusijose temomis, susijusiomis su neįgalaus jaunimo įdarbinimu;
  • organizuojame svarbius renginius, skirtus:
    • suteikti informacijos ir žinių apie remiamo įsidarbinimo paslaugas ir informuoti visuomenės narius apie remiamo įsidrbinimo tinklo veiksmus;
    • padėti formuoti viešąją politiką vietos / regioniniu / nacionaliniu lygiu ir pristatyti remiamo įsidarbinimo paslaugą kaip naują, įstatymų pripažintą paslaugos tipą;
    • padidinti tinklo veiksmų žinomumą tarp viešųjų institucijų atstovų ir informuoti apie poreikį vystyti remiamo įsidarbinimo nacionalinę programą.

Skip to content