Discussion_Groups_LT

Internetinės bendruomenės forumas yra vieta, kur LEAD dalininkai gali bendrauti vienas su kitu inicijuodami diskusijas ir/ar dalyvaudami diskusijose temomis, susijusiomis su NJ užimtumu, remiamo įsidarbinimo gerosios praktikos modeliais ir kt. Bendruomenės forume taip pat teikiama daugiakalbė pagalba tarpvalstybiniam bendravimui bei atskiroms temoms, susijusiomis su bendravimu vietos lygiu atitinkamose šalyse.
Sorry, only logged-in users can access the forum.
Skip to content