Ką mes norime pasiekti?


LEAD projekto objektas yra žinių ir gerosios praktikos modelių, taikomų remiamame įsidarbinime, paslaugų teikimas neįgaliam jaunimui, kuris pasiteisino Jungtinėje Didžiosios Britanijos Karalystėje, į partnerių šalis: Rumuniją, Lietuvą ir Portugaliją, o jo galutinis tikslas yra prisidėti prie Europos įtraukiosios darbo rinkos kūrimo.

LEAD finansuoja EEA ir Norvegijos finansinių mechanizmų Jaunimo užimtumo fondas, o šis finansavimas yra skirtas:

  • Neįgaliam jaunimui (NJ);
  • Jaunų neįgalių žmonių tėvams ir teisėtiems globėjams;
  • Įmonėms ir personalo specialistams
  • Viešiems ir privatiems remiamo įsidarbinimo paslaugų teikėjams
Mes pasitelkiame inovatyvius santykius tarp šių naudos gavėjų kategorijų, kad neįgalus jaunimas turėtų tvaraus integravimosi į visuomenę galimybę. Minėtame modelyje taikoma partnerystės strategija, kad neįgalūs žmonės galėtų pasiekti tvarų ilgalaikį įdarbinimą, o įmonės galėtų samdyti vertingus darbuotojus.

Mes dirbame su neįgaliu jaunimu, kad padėtume jiems atrasti jų potencialą ir padėti juo pasinaudoti, palaikome nuolatinį ryšį su darbdaviu, kad nustatytume problemas, atsirandančias integracijos proceso metu, ir sprendžiame jas. Mes taip pat dirbame su neįgalaus jaunimo šeimomis, kad suteiktume joms pagalbą, kurios jiems tikrai reikia ilgame ir sudėtingame integracijos į visuomenę procese, ir dirbame su socialiniais partneriais, kad kartu galėtume prisidėti prie pokyčių.


SUŽINOKITE DAUGIAU
Pagerėjusi neįgalaus jaunimo įdarbinimo situacija

Inovatyvus požiūris į jaunimo nedarbo mažinimą

Pagerėjęs tarpvalstybinis bendradarbiavimas remiamo įsidarbinimo klausimais

Kaip mes pasieksime savo tikslų?

Remiamo įsidarbinimo mokymaiSužinokite daugiau

Remiamo įsidarbinimo paslaugų teikimas


Sužinokite daugiau

Dalinimosi patirtimi susitikimų organizavimas


Sužinokite daugiau

Savipagalbos
grupių
kūrimasSužinokite daugiau

Remiamo įsidarbinimo paslaugų teikėjų nacionalinio tinklo kūrimas


Sužinokite daugiau

Projekto partneriai


Projektą nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. vykdo tarpvalstybinis konsorciumas, kuriam vadovauja Health Action Overseas Romania Foundation (HAO) kartu su partneriais iš trijų šalių: Valakupių reabilitacijos centras (Lietuva), Consultis – Consultoria Empresarial, Unipessoal Lda. (Portugalija) ir Status Employment (Jungtinė Didžiosios Britanijos Karalystė) - partneris ekspertas.


SUŽINOKITE DAUGIAU

Nefinansiniai partneriai

Žiniasklaidos partneriai

Skip to content