Ką mes norime pasiekti?

Projekto objektas yra patirties ir gerosios praktikos, susijusių su neįgalaus jaunimo įdarbinimu, perdavimas Europos šalyse, o jo galutinis tikslas - prisidėti prie įtraukiosios darbo rinkos atliekant toliau nurodytus veiksmus:

  • Naudą gaunančių šalių skaičius :
  • Tarpvalstybinių partnerių skaičius :
  • Projekto trukmė :
  • Iš viso reikalavimus atitinkančių išlaidų :
  • Paramos vertė :
  • 3
  • 4
  • 01.07.2018 - 31.12.2021
  • € 1.501.729
  • € 1.275.843

Kaip mes pasieksime savo tikslų?

 

1. Kuriant remiamo įsidarbinimo paslaugų centrus ir remiamo įsidarbinimo išteklių centrus...

 

...ir įtraukiant iš viso 450 neįgalaus jaunimo į remiamo įsidarbinimo programas (165), savanoriavimą (75), edukacines veiklas (34) ir organizuojant neįgalaus jaunimo ir darbdavių susitikimus, jie galės tobulinti asmeninius /profesinius įgūdžius, kad (80) iš jų gautų tinkamus darbus.


SUŽINOKITE DAUGIAU

2. Teikiant konsultavimo ir mokymo paslaugas...

480 darbdavių ir įdarbinimo specialistams (tiek viešų, tiek privačių) ir parengiant remiamo įsidarbinimo geriausios praktikos vadovą, jie galės geriau suprasti neįgalaus jaunimo poreikius..


SUŽINOKITE DAUGIAU

 

3. Kuriant remiamo įsidarbinimo paslaugų teikėjų nacionalinius tinklus (ir organizuojant Nacionalinius forumus bei apskrituosius stalus)...

 

kiekvienoje naudą gaunančioje šalyje padidins paslaugų teikėjų pajėgumus pasiekti didesnės sėkmės ir turės įtakos viešajai politikai dėl įtraukiojo užimtumo.


SUŽINOKITE DAUGIAU

4. Rengiant ir teikiant mokymų paketą NJ šeimos nariams...

ir kuriant savipagalbos grupes NJ šeimos nariams, jie galės tinkamiau palaikyti jų pastangas pasiekti atvirą darbo rinką.


SUŽINOKITE DAUGIAU
Skip to content