Infiintare de retele nationale

Infiintarea unei Retele Nationale de furnizori de servicii de Angajare Asistata
LEADNET_RO


Deşi furnizorii de servicii de angajare asistată se confruntă cu aceleaşi provocări, adesea există o lipsă de colaborare între aceştia, la nivel local şi regional şi, cu siguranţă, la nivel naţional. Ca urmare, prin proiectul LEAD am decis să înfiinţăm în fiecare ţară beneficiară o reţea naţională de furnizori de servicii de angajare asistată (LEADNET_RO), cu scopul de a creşte calitatea serviciilor de ocupare a forţei de muncă şi a influenţa politicile publice în domeniul incluziunii persoanelor cu dizabilităţi, cu accent pe tinerii cu dizabilităţi.

LEADNET_RO implică furnizori publici şi privaţi de servicii de angajare asistată şi este concepută pentru a oferi membrilor săi un cadru pentru colaborare şi acţiuni comune la nivel naţional, în fiecare ţară beneficiară, în domeniul incluziunii persoanelor cu dizabilităţi, respectând principiile şi metodologia angajării asistate.

Prin proiectul LEAD dorim să:

  • promovăm serviciile de angajare asistată şi organizaţiile care furnizează servicii de angajare asistată;
  • înfiinţăm grupuri de discuţii online (comunităţi online) în care membrii LEADNET_RO şi alte părţi interesate vor putea să interacţioneze prin iniţierea şi / sau participarea la discuţii pe teme relevante pentru angajarea tinerilor cu dizabilităţi;
  • organizam evenimente relevante pentru:
    • a furniza informaţii privind serviciile de angajare asistată şi a creşte nivelul de conştientizare în rândul membrilor societăţii civile cu privire la acţiunile reţelei furnizorilor de servicii de angajare asistată;
    • a contribui la influenţarea politicilor publice la nivel local / regional / naţional şi la introducerea serviciilor de angajare asistată ca un nou tip de serviciu recunoscut de lege;
    • a creşte vizibilitatea acţiunilor reţelei la nivelul reprezentanţilor autorităţilor publice şi a creşte gradul de conştientizare cu privire la necesitatea dezvoltării unui program naţional în domeniul angajării asistate.

Sari la conținut