Financing_RO

Proiectul „Labour market Employment for young Adults with a Disability – LEAD” este cofinanţat din EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment şi se derulează în perioda 01.07.2018 – 31.12.2021. Obiectivul general al proiectului vizează creşterea accesului tinerilor cu dizabilităţi pe piaţa forţei de muncă, prin aplicarea unor măsuri optime în procesul de ocupare a acestora. Totalul costurilor eligibile este de 1.501.729 euro, din care valoarea grantului se ridică la 1.275.843 euro.

EEA and Norway Grants reprezintă contribuția Islandei, Liechtenstein-ului și Norvegiei către o Europă ecologică, competitivă și favorabilă incluziunii.

Există două obiective generale: reducerea disparităților economice și sociale în Europa și consolidarea relațiilor bilaterale dintre țările donatoare și 15 țări membre ale Uniunii Europene, din Europa Centrală și de Sud și țările baltice. Cele trei țări donatoare cooperează îndeaproape cu UE prin Acordul privind Spațiul Economic European (SEE). Între 1994 și 2014,. ţările donatoare au oferit 3,3 miliarde de euro prin scheme de subvenții consecutive.

Pentru perioada 2014-2021, EEA and Norway Grants se ridică la 2,8 miliarde de Euro.

Prioritățile pentru această perioadă sunt:

  • inovația, cercetarea, educația și competitivitatea;
  • incluziunea socială, ocuparea în rândul tinerilor și reducerea sărăciei;
  • mediul, energia, schimbările climatice și reducerea emisiilor de carbon;
  • cultura, societatea civilă, buna guvernare și drepturile fundamentale;
  • justiție și afaceri Interne.

Mai multe informatii despre EEA and Norway Grants: www.eeagrants.org

Sari la conținut